chính sách bảo mật

www.senstyle.vn được tạo bởi Công ty TNHH Sen Style.

Việc thu thập thông tin khách hàng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng ở mục thanh toán. Đây là thông tin mà Sen Style dùng để liên lạc với khách hàng cũng như thuận lợi cho việc hợp tác giữa khách hàng với Sen Style.
Thông tin của quý khách sẽ được bảo mật bởi Sen Style và không dùng cho mục đích nào khác.